Fase

01. Luisteren

Een traditionele oude woning die in 2 gedeeld is, en waar elk deel bestaat uit voorkamers, middenkamers en achterkamers.
Om van dit huis een thuis te kunnen maken, was een volledige herindeling van de functies een absolute noodzaak. De opdrachtgever was op zoek naar meer licht en ruimte, binnen de bestaande buitenstructuur.

Fase

02. Ontwerpen

Om meer ruimtegevoel te creëren en natuurlijk lichtinval in de bestaande woning te betrekken, zijn er een maximaal aantal muren gesloopt. Door de aanwezigheid van een keldergat in het midden van de woning, en de vraag om deze te bewaren, is de hele woning rond dit centraal punt ontworpen. De cirkelvormige en open circulatieruimte zorgt ervoor dat licht en lucht dieper de woning wordt ingetrokken.

Fase

03. Uitvoeren

Na de nodige besprekingen werden de afbraakwerken gestart en de nodige muren afgebroken. Enkele werfbezoeken hebben geleid tot sommige aanpassingen aan het ontwerp en het correcter opstellen van een elektriciteitsplan.

Een écht doordacht ontwerp zit hem blijkbaar vaak in de details.

NVBWoning te Grobbendonk
inteRom-NVBV-afbraak